Categorie: Geen categorie

Kent u de impact van de Omgevingswet voor uw organisatie?

Begin dit jaar heb ik voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een impactanalyse afgerond waarin we onderzoek deden naar de gevolgen van de aankomende Omgevingswet (2019) voor de organisatie. Deze opdracht heb ik samen uitgevoerd met M&I/partners. Tezamen hebben wij het gesprek gefaciliteerd … Lees verder »

Crisisbeheersing als proceskunst

Crisisbeheersing als proceskunst Nieuwe crisissituaties -zoals maatschappelijke onrust rond de noodopvang van vluchtelingen of de uitval van onze telecomvoorzieningen- vragen nieuwe vormen van crisisbeheersing. Het heeft even geduurd, maar tegenwoordig zie ik dat de beweging van rampenbestrijding naar crisisbeheersing in … Lees verder »

Stelselwijziging Omgevingsrecht: we kunnen wat leren van de transitie in sociaal domein

Ik las de Rob-lezing van 2014 die zich richtte op de veranderingen bij de overheid door de decentralisaties in het sociale domein en de zoektocht, die nog steeds gaande is. Ik denk dat deze zoektocht niet voorbehouden is aan het … Lees verder »

Anticiperen op de Omgevingswet nu nodig

Anticiperen op de Omgevingswet nu nodig! Op dinsdag 17 juni is het Wetsvoorstel Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer. Een nieuwe wet, die gaat over de fysieke leefomgeving en die alle wetten en regels op dat gebied vereenvoudigt en bundelt. … Lees verder »

Veiligheidsregio’s en de Omgevingswet

De Rijksoverheid herziet het wetstelsel voor de fysieke omgeving. De invoering van de Omgevingswet, waarmee de ministerraad op 12 juli 2013 heeft ingestemd, zal een fors effect hebben op de huidige orde. De taakverdeling en rollen op diverse schaalniveaus zullen veranderen … Lees verder »