Aandacht voor veerkracht

19 maart 2024

Publicatiedatum: 19 maart 2024

Veerkracht van de samenleving en crisismanagement

Veerkracht is het nieuwe ‘buzzword’ binnen de crisisbeheersing. Bij veiligheidsregio’s, ministeries en onderzoeksinstellingen, zoals het NIPV, wordt in veerkracht een waardevol concept gevonden om diverse veiligheidsvraagstukken en crises (mede) het hoofd te kunnen bieden. Het thema richt zich op het versterken van de weerbaarheid van burgers, bedrijven en overheid zodat deze niet stilvallen, wanneer grootschalige verstoringen of crises zich voordoen. Deze ontwikkeling past ook bij een bredere trend, waarbij overheden veelal de ‘whole of society approach’ toepassen in het omgaan met maatschappelijke vraagstukken. Toch maak ik me zorgen dat veerkracht misschien te lichtzinnig wordt toegepast binnen de crisisbeheersing. Het betekent nogal wat….

Lees meer: Veerkracht van de samenleving en crisismanagement-artikel 19 maart 2024