Diensten

Mijn organisatiekundige expertise ligt op de terreinen waar organisaties in verbinding met hun omgeving acteren: visievorming, strategieontwikkeling en samenwerken met partners. Mijn bijdrage ligt daarnaast in het duiden en vertalen van de laatste ontwikkelingen in de context van de organisatie naar relevante organisatie-inrichting, verandering of samenwerkingsvormen. Ik heb verstand van de laatste wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen in veiligheid, acute zorg en publieke gezondheid. Naast inbreng van organisatiekundige expertise lever ik daarmee mijn toegevoegde waarde voor de organisatie.

Afhankelijk van de vraag, kan ik in opdrachten verschillende rollen vervullen; adviseur, procesbegeleider, veranderaar, projectleider, expert of onderzoeker.