Stelselwijziging Omgevingsrecht: we kunnen wat leren van de transitie in sociaal domein

2 februari 2015

Ik las de Rob-lezing van 2014 die zich richtte op de veranderingen bij de overheid door de decentralisaties in het sociale domein en de zoektocht, die nog steeds gaande is. Ik denk dat deze zoektocht niet voorbehouden is aan het sociale domein, maar straks ook gaat spelen rond de fysieke transitie die met de Omgevingswet wordt beoogd.

Wil je weten waarom, lees dan hier mijn blog

We kunnen wat leren van de transitie rondom sociale opgaven