Schaalvergroting veiligheidsregio’s een bewuste keuze?

30 juni 2012

De veiligheidsregio’s zijn nog niet goed en wel gevormd of er ontstaat alweer een discussie over de schaal van de veiligheidsregio’s en in hoeverre die niet moet aansluiten bij de tien gebieden van de politie. De discussie over schaalvergroting wordt echter niet altijd vanuit rationele overwegingen (efficiency of betere samenwerking) gevoerd. Het komt mijns inziens ook voort uit (al dan niet bewuste) prikkels vanuit het veiligheidsdomein als ‘systeem’.

Artikel Schaalvergroting een bewuste keuze zoals geplaatst in Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten, juni 2012.