Veiligheidsregio’s als netwerken voor crisisbeheersing

11 februari 2013

Momenteel wordt nog steeds gebouwd aan de versterking van de inrichting van veiligheidsregio’s. Die versterking vraagt een inzet van alle betrokken disciplines en van het bestuur. In dit artikel beschrijf ik de ontwikkeling van veiligheidsregio’s vanuit een ‘netwerkbril’. Ik pleit ervoor om meer vanuit een netwerkperspectief naar veiligheidsregio’s kijken en de netwerkrol van veiligheidsregio’s centraal te stellen in de toekomstverkenning. Vanuit dat perspectief kunnen we een mogelijke verklaring vinden voor knelpunten in het huidige functioneren en kunnen we ook aanknopingspunten vinden voor de
toekomst.

Artikel veiligheidsregio’s als netwerken , Februari 2013