Ruimte voor risicogericht werken

7 november 2014

Risicogericht werken gaat volgens mij over het proactief omgaan met onzekerheden, samenwerken met diverse partijen en aandacht hebben voor maatregelen die de vitaliteit en flexibiliteit van onze samenleving versterken. We zoeken daarbij met elkaar naar passende nieuwe denkkaders en werkvormen om risicogericht werken een plek te geven in de uitvoeringspraktijk. In dit artikel benoem ik relevante denkkaders en zet deze af tegen de huidige veranderingen. Ook benoem ik handvatten voor verdere ontwikkeling van risicogericht werken. Dit artikel moet ‘early adapters’ binnen veiligheidsregio’s helpen de boodschap van risicogericht werken over te brengen en ruimte te maken voor ontwikkeling.

zie hier het artikel: Ruimte voor risicogericht werken