Visievorming

Ik heb veel ervaring met het begeleiden van directeuren en managementteams wanneer zij werken aan nieuwe toekomstvisies op hun organisatie en ambities voor de komende jaren.  Menig directeur of manager weet vaak prima waar hij of zij met de organisatie (-onderdeel) naartoe wil, maar het is mijn ervaring dat het daarbij helpt wanneer een onafhankelijke adviseur de procesbegeleiding en concretisering op zich neemt. Ik ondersteun daarnaast door de nieuwe ontwikkelingen te duiden en te vertalen naar de organisatiecontext. Vervolgens ben ik zeer vaardig die visie te formuleren zodat deze ook overdraagbaar is aan anderen.

Relevante producten die ik voor opdrachtgevers realiseer zijn:

– Visiedocument of ambitiedocument

– Programmaplan

– Inrichtingsplan of organisatieplan.