Strategieontwikkeling

Wanneer er een heldere visie is geformuleerd, vormt dit een stevig fundament voor de volgende stap, namelijk strategieontwikkeling. In de afgelopen jaren heb ik veel opdrachtgevers mogen ondersteunen bij strategische heroriëntatie. Het gaat dan om samen na te denken over verschillende mogelijkheden waarop de gestelde ambities kunnen worden bereikt. Daarbij draag ik met plezier mijn opgedane kennis en ervaring van verschillende sectoren over. In die zin ben ik soms ook kennismakelaar tussen verschillende organisaties.

Die inzet resulteert vaak ook in de volgende producten:

– Strategiedocument

– Programmaplan

– Veranderplan

– Programmaplan

– Beleidsplan.