Samenwerking tussen organisaties

Samenwerking tussen organisaties is een van mijn specialisaties. De maatschappelijke vraagstukken in de domeinen van veiligheid en zorg kunnen alleen maar met inzet van verschillende partijen worden aangepakt. De laatste jaren richt ik me met name op de vorming van netwerken om deze opgaven tezamen te realiseren. Ik ondersteun daarbij de samenwerkende partners, maar ook de individuele organisaties als zij (beter) willen leren participeren en samenwerken in het netwerk. Veelal vraagt het ook een gerichte samenwerkingsstrategie en investeringen in de eigen vaardigheden om te kunnen samenwerken. Die inzet resulteert vaak in de volgende producten:

– Netwerkanalyse

– Stakeholderanalyse

– Samenwerkingsstrategie

– Samenwerkingsovereenkomst

– Inrichtingsplan van alliantie of netwerk

– Veranderstrategie voor de eigen organisatie

– Evaluatierapport of onderzoeksrapport.